Jouw rechten in thuisbegeleiding

Recht op informatie, instemming en duidelijke communicatie

 • De begeleider zal je vertellen wat de begeleiding zal inhouden.
 • De begeleider probeert je alles op een duidelijke en begrijpbare manier uit te leggen.

Recht op privacy

 • Begeleiders hebben beroepsgeheim, dit wil zeggen dat ze geen informatie over jou mogen doorvertellen aan derden zonder jouw toestemming.
 • Hierbij zijn er uitzonderingen: als de begeleider denkt dat er gevaar bestaat of als het om illegale / strafbare zaken gaat, dan moet je begeleider wel informatie doorgeven.

Recht op inspraak

 • Je mag meepraten in de gesprekken waarbij jij aanwezig bent.
 • Je mag je eigen mening geven bij elk gesprek.
 • Over sommige onderwerpen mag je mee beslissingen nemen.
 • Begeleiders zullen luisteren naar wat jij vertelt.

Dossier

 • Tijdens de thuisbegeleiding wordt een dossier bijgehouden over jou en je gezin.
 • Het bestaat uit verschillende delen.
 • Bepaalde delen van het dossier mag je op vraag inkijken.
 • De thuisbegeleider laat je binnen de 15 dagen deze delen inkijken.

Klachten

Indien je niet tevreden bent over de begeleiding, kan je volgende stappen ondernemen:
 1. Je vertelt dit aan je ouders.
 2. Je vertelt dit aan je begeleider.
 3. Je vertelt dit aan de teamco├Ârdinator van vzw Victor:

Vzw Victor
Iepersestraat 110
8800 Roeselare
051 25 25 28
info@vzwvictor.be

Wat gebeurt er dan?
 • Er wordt gezocht naar een oplossing voor je ontevredenheid.
 • De oplossing wordt met jou besproken.

Meer informatie over je rechten in de hulpverlening, kan je terugvinden op www.kinderrechtswinkel.be.

Iepersestraat 110, 8800 Roeselare

051 25 25 28 > info@vzwvictor.be

bank: BE79 0015 4169 2233

ondernemingsnummer: BE 0894.111.455

© vzw Victor 2024 • Privacy
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap